top

Compliance auditról

A vállalatok napjainkban folyamatos ellenőrzésnek és összehasonlításnak vannak kitéve, legyen szó bármilyen tevékenységről, kultúráról, országról, teljesíteni kell a világviszonylatban is átlagos feletti szintet. Az igen erős piaci versenyben, a vállalatok életben maradásához ma már nem elegendő, ha termékei és szolgáltatásai kiemelkedő minőségűek, a piac elvárja a környezetvédelmét is szem előtt tartó működést, a vállat hozzájárulását közvetlen és tágabb értelemben vett környezetének a működéséhez, a működéshez kapcsolódó jogi és egyéb tárgyú szigorú szabályok betartását is. Nem ritka, hogy a vevői elvárásoknak való megfelelőség miatt kényszerül egy cég felülvizsgálni például a betegségnapok számát, mert a vevő nem hajlandó tolerálni, ha a termék, szolgáltatás árába magas összegű betegszabadság és táppénz érték kerül. A vevő megmondhatja a beszállítónak, milyen összegű bérköltséget tart ideálisnak a vele kötött hosszú távú szerződések fenntartásához.

Az audit által betekintést nyerhetünk a cégünk számára is fontos tartalommal bíró adatbázisokba, átláthatjuk működésünk kevésbé egészséges pontjait, lehetőséget kaphatunk arra, hogy megfelelő intézkedések megtételével jobban megfeleljünk a piac, a vevő, az állam által előírt követelményeknek. Az audit lényege, hogy egy előre megtervezett program alapján, a menedzsment szemszögéből, szisztematikus lépésekben megvizsgálja a vállalat adminisztratív folyamatait.